Historiske fakta om golf

Historical facts about golfDet er stor uenighet om golfens opprinnelse, og det er den dag i dag ikke klart hvordan sporten oppstod. Det er imidlertid enighet i at det moderne golfspillet oppstod i middelalderen. De tidligste kjente opptegningene av et spill med kølle og lærball er fra 1297. Dokumentene beskriver et spill i Loenen aan de Vecht i Nederland, der vinneren var den som brukte færrest slag på å få ballen i et mål flere hundre meter unna. Så tidlig som i 1261 finner man dessuten ballspillet kolf, beskrevet i manuskripter fra den flamske poeten Jacob van Maerlant. Spillet ble beskrevet som utført “mit ener coluen”, eller “med en kølle”. Mange mener at dette er det første golf-spillet, og at golf dermed stammer fra Nederland.

Det finnes imidlertid også tidlige opptegninger av et lignende spill i Skottland. Her ble spillet ‘gowf’ forbudt i 1457, av kong James II. Spillet ble nemlig ansett for å være en distraksjon fra trening innen bueskyting, som ble brukt til militære formål. Det var i denne sammenhengen at ordet golf første gang ble brukt skriftlig, og det moderne golfspillet anses derfor av mange for å være en skotsk oppfinnelse. Det skotske ordet golf, eller gowf, anes ofte for å være en variant av det nederlanske ordet “colf”, som betyr kølle. Mange argumenterer med at den nederlandske sporten kolf eller kolven er en annen, dog tilknyttet sport.

De eldste kjente instruksjonene for spillet er funnet i dagboken til Thomas Kincaid, som var medisinstudent ved Edinburgh University. Han spilte ved Bruntsfield Links like i nærheten, og notatene hans er de første kjente opptegningene av sportens handikapsystem. De eldste skriftlige reglene som fremdeles eksisterer i dag, ble nedtegnet i 1744, for The Honourable Company of Edinburgh Golfers, som spilte ved Leith Links. Disse reglene er kjent som Leith-reglene, og dannet grunnlaget for alle etterfølgende golfregler. Dokumentet oppbevares ved nasjonalbiblioteket i Skottland.