Golftips: Rett opp feil i svingplanet

Golf TipsBegrepet svingplan i golf angir i hvilken retning golfkøllen beveger seg gjennom treffet i forhold til der man sikter. Et godt svingplan gjør det enklere å treffe ballen skikkelig, få ballen mot målet og få konstant lengde på slaget. Det å få til et optimalt svingplan er noe som krever både kunnskap og trening, og er noe av det, som nybegynnere i golf sliter mest med. De fleste feil i golfslag hos nybegynnere er faktisk forårsaket av feil svingplan, både i forhold til målet og i forhold til vinkelen det oppstår på. Spesielt har mange problemer med at hendene på toppen av golfsvinget er for nært hodet, og man får dermed et for bratt plan.

De ulike golfkøllene kommer med brukermanualer som beskriver hvordan de skal brukes riktig. Det er imidlertid en kjent sak at de aller færreste leser slike brukermanualer, og dermed bruker man køllene feil, allerede fra starten av. Felles for alle golfkøller er imidlertid at de må svinges på, eller så nært som mulig, det opprinnelige svingplanet for å få til et best mulig slag. Golflegenden Ben Hogan tenkte seg svingplanet som en stor glassplate med et hull for hodet. Platen legges parallelt med mållinjen, en rett strek mellom ballen og målet, og støttes på skuldrene, mens hodet stikker ut gjennom hullet.

For å oppnå det riktige svingplanet er det viktig å følge en rekke referansepunkter underveis i svinget. På denne måten sikrer man at både kroppen og køllen er i riktig posisjon fra start til slutt. Ved å benytte Hogans imaginære glassplate kan man tenke seg at armen aldri skal bryte og gå utenom platen i baksvingen, og på slutten av svingningen skal underarmen kunne berøre undersiden av glasset. Mange har imidlertid misforstått Hogans svingplan; hans tanke var at glassplaten definerer armens plan i den siste delen av baksvingen, og ikke golfklubbens plan.