Er timing en viktig del av et godt golfslag

Is timing an important part of a good golf shotEt av de aller viktigste elementene som må være på plass for å få til et godt golfslag er timing. Det hjelper lite å holde golfkøllen riktig og sørge for oppnå riktig svingplan med mindre timingen stemmer. For å få til et perfekt golfsving er det dermed helt nødvendig å trene på timing. Generelt sett er det viktig å bygge opp mest mulig kraft og beholde denne lengst mulig i nedsvingen før man treffer ballen.

Med riktig timing på svingen menes det å få høyest fart på køllehodet akkurat der det trengs; når man skal treffe ballen. Dette gjør at mer kraft overføres fra køllehodet til ballen og dermed at ballen slås lengre. For å oppnå riktig timing er det viktig å fokusere på posisjonen ved toppen av baksvingen. Armene genererer bare en ubetydelig fart på køllehodet i forhold til det man kan oppnå når man løser ut håndleddene på riktig sted. Mange nybegynnere bruker denne kraften for tidlig, noe som resulterer i tap av kraft, og dermed også lengde. Det er altså spesielt viktig for nybegynnere å trene på timingen for å få mest mulig ut av slaget.

For å oppnå riktig timing bygger man opp kraft mot toppen ved å benytte korrekt ‘opp-vridning’. Dette vil ha samme betydning for slaget som man får i bueskyting når man spenner buen. Ved overgangen fra baksving til nedsving skal man deretter skape en forsinkelse ved å påføre mer tyngde på køllehodet. Dette får nedsvingen til å gå tregere, og man får den ønskede forsinkelsen. Det er viktig å holde igjen og ikke bruke denne oppsparte kraften for tidlig, da dette vil medføre tap av kraft. Ved å treffe ballen i riktig tidspunkt vil man kunne få et mye bedre og lengre slag. Det tar tid å øve inn denne teknikken, men det vil på sikt gi mye bedre spill og mer spilleglede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *