Analyser golfsvingen din med en simulator

Analyses swing your with a simulatorDen viktigste delen av golfspillet er naturlig nok svingen. Det hjelper ikke hvor mye penger man bruker på ulike profesjonelle golfkøller hvis man ikke har teknikken inne. Spesielt for nybegynnere vil det være viktig å trene på teknikk, både for å unngå skader og for å få mest mulig ut av sporten. Det finnes en rekke ulike måter for å forbedre teknikken, inkludert i forskjellige golfkurs. Dette er både veldig kostbart og unødvendig tidkrevende. I stedet kan det være en idé å vurdere en såkalt golfsimulator.

En golfsimulator er en enhet som gjør det mulig å spille golf innendørs, takket være en grafisk simulert golfbane. Slike simulatorer kan benyttes for å fortsette å spille også utenom sesongen, eller når vær eller andre forhold gjør det umulig å spille utendørs. De mest sofistikerte simulatorene koster flere hundre tusen kroner, og er dermed normalt ikke tilgjengelige for privatpersoner. Flere golfklubber rundt om i landet tilbyr golfsimulatorer til medlemmene sine. Utenom sesongen er det imidlertid stor pågang på disse ettersom det ikke er mulig å spille ute. Derfor bør man være forberedt på lang ventetid og at man har begrenset tid til rådighet for å slippe til flest mulig spillere.

I tillegg til å fungere som en erstatning for vanlig golfspill kan slike simulatorer benyttes for å analysere og forbedre teknikk. Simulatorer kan spore og analysere ulike faktorer som projeksjon og kontaktpunkt mellom ballen og køllen. Ved hjelp av ulike sensorer kan programvaren i simulatoren spore både golfsvingen og selve slaget. En datamaskin beregner den forventede banen til golfballen ut fra dataene som innhentes fra golfsvingen, og spilleren kan deretter se ballens flyvebane via en projektor. Dette gir golfspilleren en detaljert analyse av hele slaget, som deretter kan benyttes for å forbedre teknikken. Golfsimulatorer viser køllens hastighet, bane, svingeplan og ballens hastighet, bane og spinn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *